top of page

The Chrystal Series

Voorafgaand op mijn afstuderen aan het Sandberg Instituut heb ik vormonderzoek gedaan naar kristalijne groeistructuren en verschillende toepassingen hiervan. Op deze afbeeldingen is hiervan een selectie te zien.


Als uitgangspunt voor The Crystal Series heb ik de opbouw van kristallen genomen.
De groei van kristallijnen materialen is gebaseerd op vier kardinale punten die samen de geometrische vorm bepalen.
Het groeien wordt gestimuleerd door imperfecties in het oppervlak van de nucleus: nieuwe moleculen hechten zich rond die ‘fouten’.
Deze imperfecties in het materiaal heb ik als uitgangspunt genomen in het proces.

bottom of page