top of page

The Crystal Series

Charley Reijnders geeft gestalte aan hoe haar gedachten bestaande objecten omgeven. Als uitgangspunt voor The Crystal Series heeft zij de opbouw van kristallen genomen.
De groei van kristallijnen materialen is gebaseerd op vier kardinale punten die samen de geometrische vorm bepalen.
Het groeien wordt gestimuleerd door imperfecties in het oppervlak van de nucleus: nieuwe moleculen hechten zich rond die ‘fouten’. Dit rationele vermeerderingsmechanisme kan uitgroeien tot een overwoekerende structuur waar ogenschijnlijk weinig logica aan ten grondslag ligt.
Geïntrigeerd door dit natuurlijke proces heeft Reijnders dit principe als start genomen voor haar installatie die de kas van de Hortus Botanicus overneemt. Het levert een invasie van artificiële vormen op die zich als parasieten over de ruimte en de gecultiveerde natuur verspreid hebben. Zonder duidelijk begin- of eindpunt, maar met een duidelijke beweging richting elkaar.
De vormen zijn afgeleid van haar eigen gedachtegang: hoe Reijnders de objecten en de ruimte onderzoekt, bevraagt en verkent. De slordigheid van de verbindingen illustreert de grilligheid van het denkproces. De transparantie van de houten structuur stelt de toeschouwer in staat zich op een nieuwe manier te verhouden tot het onderliggende. Door het kristallijnen systeem te vertalen naar een vorm die haar eigen blik op de wereld der dingen weergeeft, heeft Reijnders een structuur gecreëerd waartoe andere visies zich kunnen verhouden.

 

Victoria Anastasyadis (1985, NL) design historian, Sanne Oorthuizen (1984, NL) independent curator and Jet Vermaning (1983, NL) art consultant.

bottom of page